Proszę wybrać swój kraj oraz język

 • Międzynarodowe
  • Angielski
  • Niemiecki
  • Francuski
  • Włoski
  • Hiszpański
 • Szwajcaria
  • Niemiecki
  • Francuski
  • Włoski
 • Niemcy
  • Niemiecki
 • Austria
  • Niemiecki
 • Francja
  • Francuski
 • Włochy
  • Włoski
 • Hiszpania
  • Hiszpański
 • Benelux
  • Francuski
  • Angielski
 • USA/Canada
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
 • Polska
  • Polski
Wróć do aktualności

KONKURS „Dni Testowe BMC Polska 2021”

13 sierpnia 2021

KONKURS „Dni Testowe BMC Polska 2021”

Zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez markę BMC Polska.

Do wygrania są akcesoria z logo marki BMC

Zasady są bardzo proste.

Co zrobić, by wygrać?

Pod postem konkursowym na Facebook-u dodać komentarz z zadaniem konkursowym, gdzie trzeba:

 • Dołączyć zdjęcie z testowanym rowerem podczas Dni Testowych BMC Polska 2021 👍
 • Oznaczyć zadanie konkursowe hasztagiem: #DniTestoweBMCPolska2021
 • Dodać w formie opisu recenzji testowanego roweru

Czekamy na Wasze komentarze z zadaniem konkursowym pod postem konkursowym na Facebook-u. Na odpowiedzi czekamy do godziny 15:00 w dniu 03.09.2021.  Wyniki ogłosimy 10 września 2021 do godziny 15:00.

Wygrywają 3 najciekawsze recenzje ze zdjęciem z testowanym rowerem podczas Dni Testowych BMC Polska 2021 w dostępnych punktach testowych.


Regulamin konkursu znajdziecie poniżej.

Regulamin wykorzystania nagrody „Dni Testowe BMC Polska 2021

(dalej: „Regulamin”)

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagrody „Konkurs Dni Testowe BMC Polska 2021” jest Zakład Produkcyjno-Handlowy „Taurus” Marek Senczek z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Józefa Wieczorka 11, NIP 635 000 62 94, REGON 003555879, zwany w dalszej części regulaminu Taurus.
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 13.08.2021 r. od godziny 21:00 do dnia 03.09.2021 r. do godziny 15:00. Uczestnicy mogą udzielać zgłoszeń poprzez zamieszczanie komentarzy pod postem konkursowym na oficjalnym fanpage Facebook: BMC Polska od godziny 21:00 w dniu 13.08.2021 r do godziny 15:00 w dniu 03.09.2021 r.
 3. Taurus jest administratorem danych osobowych osób, które wezmą udział ww. konkursie i wyrażą dobrowolną zgodę ww. podmiotom na przetwarzanie ich danych, w celu przeprowadzenia i realizacji niniejszego konkursu, zgodnie z niniejszym regulaminem, (art. 6 ust 1 pkt f rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (zwanego powszechnie RODO), prawnie uzasadnionego interesu Taurus. Konkurs jest realizowany w serwisie społecznościowym Facebook oraz Instagram. Dane osobowe Uczestników biorących udział ww. konkursie będą przetwarzane przez Facebook, Inc. Dane osobowe będą przetwarzane przez ww. podmioty, od dnia ich przekazania przez Uczestników konkursu przez okres 30 dni, po czym dane te zostaną usunięte.
 4. Nagrodami ww. konkursie organizowanym przez Taurus są akcesoria z logo marki BMC:
 • 3 czapeczki o wartości po 119,00 zł każda,
 • 3 ass-savery o wartości po 49,00zł każdy,
 • 3 bidony o wartości 32,00zł każdy.

Podział nagród jak niżej:

 • 1 osoba: 1 czapeczka, 1 ass-saver, 1 bidon
 • 2 osoba: 1 czapeczka, 1 ass-saver, 1 bidon
 • 3 osoba: 1 czapeczka, 1 ass-saver, 1 bidon
 1. Wydanie nagrody Laureatom następuje na podstawie protokołu wydania nagrody przez Taurus. Protokół ten zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach – jeden dla laureata (potwierdzający odbiór nagrody) oraz jeden pozostaje na stanie w Taurus. Po uprzednim kontakcie e-mailowym na adres: marketing@taurus.info.pl zostanie przesłanie nagrody na wskazany przez Laureata ww. konkursu jego adres korespondencyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej w formie listu poleconego lub po pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie przez Uczestnika konkursu zadania konkursowego, które polega na:
 • Przesłaniu zdjęcia z testowanym rowerem podczas Dni Testowych BMC Polska 2021 w dostępnych punktach testowych
 • Oznaczeniu zadania konkursowego poprzez hasztag:  #DniTestoweBMCPolska2021
 • Dodanie do swojego zdjęcia w formie opisu: recenzji testowanego roweru pod postem konkursowym na Facebook-u

Powyższe zadanie konkursowe możesz przesłać w poniższych formach:

a) oficjalny portal społecznościowy Facebook BMC Polska

 • przy użyciu funkcjonalności „dodaj komentarz” pod postem konkursowym na oficjalnym portalu społecznościowym Facebook BMC Polska

Oficjalny fanpage BMC Polska na Facebook-u: https://www.facebook.com/BMCPolska

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w czasie trwania konkursu (dalej: „Uczestnikami”).
 2. Jeden Uczestnik może umieścić tylko jedno zdjęcie z zadaniem konkursowy pod postem konkursowym zamieszczony na oficjalnym fanpage BMC na Facebook-u, który zostanie wzięty pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu przez Jury konkursu. Modyfikacja przez Uczestnika zamieszczonego już opisu w komentarzu pod postem konkursowym eliminuje Uczestnika z konkursu.
 3. Taurus zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w momencie, gdy żaden komentarz nie zostanie przez Jury wybrany. Laureaci nagrody nie mogą domagać się przeniesienia praw do nagrody na inne osoby. Laureatami nagrody zostaną 3 osoby. Laureaci nie mogą domagać się zamiany nagrody na inną, w tym na formę ekwiwalentu pieniężnego.
 4. Jury powołane przez Taurus, spośród Uczestników konkursu, którzy wykonają zadanie konkursowe, o którym wyżej mowa, wyłoni 3 Laureatów konkursu, a informacje o zwycięzcach i przyznaniu nagród zostaną zamieszczone na profilu oficjalnego portalu społecznościowego Facebook BMC Polska oraz oficjalnym fanpage Instagram BMC Polska do godziny 15:00 w dniu 10.09.2021 r.
 5. Uczestnik zamieszczając zgłoszenie konkursowe na fanpage Organizatora konkursu udziela mu jednocześnie nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie przez czas nieokreślony ze zgłoszenia poprzez jego wyświetlanie na ww. oficjalnym fanpage BMC Polska. Uczestnik zamieszczając zgłoszenie na ww. fanpage udziela BMC Polska jednocześnie nieodpłatnej zgody na wykorzystanie przez czas nieokreślony wizerunku Uczestnika oraz wizerunku innych osób widniejących na zdjęciu Uczestnika wyświetlanym na oficjalnym fanpage BMC Polska na FB i Instagram.
 6. Publikując zgłoszenie na oficjalnym fanpage BMC Polska na Facebook-u Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony jako ich twórca, które stanowią opis – zgłoszenie, a prawa do nich nie są obciążone na rzecz osób trzecich, a także, że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich ani dobrych obyczajów.
 7. Nadesłanie zadania konkursowego na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodę na publikację danych osobowych, w tym zamieszczenie, jako laureata konkursu (wizerunku) na stronach internetowych BMC Polska, a także w oficjalnych portalach społecznościowym ww. podmiotów.
 8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych, zawierających imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, kodu pocztowego, numeru telefonu, (opcjonalnie daty urodzenia), jest dobrowolne, ale konieczne by wziąć udział ww. konkursie i odebrać ewentualną nagrodę.
 9. Uczestnik konkursu może w dowolnym momencie trwania konkursu usunąć swoje dane osobowe (poprzez usunięcie swojego zgłoszenia), poprosić o ich usunięcie lub o dokonanie zmian w podanych danych osobowych. Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, informacji o sposobie ich przetwarzania, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia swoich danych osobowych.
 10. Uczestnik konkursu może w dowolnym momencie odwołać się, złożyć skargę w zakresie przetwarzania jego danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000).
 11. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzony przez BMC Polska konkurs, nadto konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 12. Informacje dodatkowe: Taurus zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu. W wypadku zajścia okoliczności nieobjętych niniejszym regulaminem o zasadach rozstrzyga Taurus.

Powiązane aktualności

×

BMC LABS

BMC LABS

Program rekomendacji BMC LABS łączy rowery marki BMC z najlepszymi specjalistami bikefittingu. Celem jest ułatwienie znalezienia doradcy dysponującego ekspercką wiedzą oraz doświadczeniem w wyborze i dopasowaniu roweru.

Znajdź punkt BMC LABS w Twojej okolicy:

BMC LAB Kielce

ul. Warszawska 192
25-414 Kielce

BMC LAB Kraków

ul. Wrocławska 80/53
30-690 Kraków

BMC LAB Mikołów

ul. Wieczorka 11
43-190 Mikołów

BMC LAB Mrągowo

ul. Nadbrzeżna 12,
11-700 Mrągowo

BMC LAB Toruń

Szosa Chełmińska 137
87-100 Toruń

BMC LAB Warszawa

ul. Wczasowa 1
05-077 Warszawa

BMC LAB Wrocław

aleja Karkonoska 36
53-015 Wrocław

x
Ustawienia zaawansowane
Instalowanie plików cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Pliki ciasteczka (ang. Cookies) są plikami, zapisywanymi i przechowywanymi na Twoim komputerze jako naszego Usługobiorcy-Klienta, tablecie lub smartfonie, lub innym urządzeniu służącym do korzystania z Internetu podczas odwiedzania serwisu internetowego bmc-switzerland.pl. Informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach serwisów internetowych.

Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu, jako Usługobiorcy-Klienta serwisu pliki cookies oraz mającym dostęp do nich jest Administrator, Marek Senczek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "TAURUS" MAREK SENCZEK, pod marką TAURUS, NIP 6350006294, Regon 003555879 z siedzibą przy ul. Józefa Wieczorka 11, 43-190 Mikołów adres poczty elektronicznej ochronadanych@taurus.info.pl.

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do Twoich upodobań, jako Usługobiorcy-Klienta, oraz jak najlepszego sposobu korzystania przez Ciebie ze stron internetowych naszych serwisów. Cookies pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie, jako Usługobiorcy-Klienta naszych serwisów internetowych i wyświetlić Ci strony internetowe, dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Jako administrator możemy również na ich podstawie tworzyć statystyki, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy-Klienci serwisu korzystają ze stron internetowych tych serwisów. Pozwala to nam na ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki te pozwalają również na dostarczanie naszym Usługobiorcom-Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Administrator wykorzystuje poprzez serwis internetowy następujące pliki cookies:

a) sesyjne – są danymi niezbędnymi do utrzymania sesji w ramach bieżących działań Usługobiorcy-Klienta serwisu. Informacje te przechowywane są wyłącznie w pamięci operacyjnej urządzenia końcowego Usługobiorcy-Klienta i pozostają w niej do momentu zakończenia sesji – zamknięcia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
b) stałe - są informacjami, które przechowywane są pomiędzy poszczególnymi odwiedzinami danego serwisu internetowego przez Usługobiorcę-Klienta. Pliki te mogą zostać gromadzone w celu poznania sposobu korzystania z serwisu przez Usługobiorcę, typach jego preferencji, liczbie odwiedzin i czasie wizyty. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy-Klienta, lecz służą do analizy statystyk korzystania z serwisu.

Administrator korzysta w szczególności z następujących plików cookies:

Ze szczegółami polityki prywatności można zapoznać się na stronie Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Jako Usługobiorca-Klient naszych serwisów możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera), bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu Usługobiorcy-Klienta serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu końcowym jako Usługobiorcy-Kliencie, a tym samym my, jako Administrator przechowywać będziemy informacje w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, jako Administratora, w szczególności wymagających np. logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszym serwisie internetowym poza tymi, co do których byłby wymagany dostęp logowania.

Dane osobowe zbierane przez nas, jako Administratora za pomocą serwisu bmc-switzerland.pl podlegają ochronie za pomocą procedur bezpieczeństwa, a także narzędzi i środków technicznych oraz organizacyjnych.

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH W SPOSÓB ZAUTOAMTYZOWANY W ZAKRESIE ICH PROFILOWANIA
Wyłączone
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących zautomatyzowaną analizę mojej aktywności na serwisie internetowym bmc-switzerland.pl, w celu ustalenia moich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania wg. moich preferencji reklam i ofert handlowych przez Marka Senczka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "TAURUS" MAREK SENCZEK, pod marką TAURUS, NIP 6350006294, Regon 003555879 z siedzibą przy ul. Józefa Wieczorka 11, w Mikołowie 43-190 w tym za pośrednictwem serwisu internetowego www.bmc-switzerland.pl, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a w związku z art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.) a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000). Zostałem poinformowany/poinformowana, że w każdej chwili mogę zwrócić się: o uzyskanie wglądu do moich danych osobowych, o ich poprawienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenia przetwarzania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, przeniesienia, czyli wskazania podmiotu, któremu chcę przesłać moje dane osobowe. Zostałem/zostałam poinformowana, o moim prawie do nieodpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych. Mogę to uczynić na adres poczty elektronicznej: ochronadanych@taurus.info.pl. Organem nadzorującym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Pragniemy Cię w szczególny sposób chronić, więc zadbajmy wspólnie o Twoje bezpieczeństwo w sieci wraz z Twoimi Rodzicami i Opiekunami prawnymi. Oświadczam, iż ukończyłem / ukończyłam w chwili wyrażenia niniejszej zgody 16 lat. Pamiętaj ! Jeżeli nie ukończyłeś / nie ukończyłaś 16 lat nie możemy przetwarzać Twoich danych osobowych zgodnie z prawem (art. 8 rozporządzenia RODO) w celach marketingowych – np. w celu otrzymywania od nas na Twoją pocztę e-mail informacji o naszych konkursach, akcjach promocyjnych, jeżeli wcześniej nie wyrazi nam na to zgody lub nie potwierdzi Twojej zgody osoba sprawująca nad Tobą władzę rodzicielską, czyli Twoja Mama lub Tato, albo Twój opiekun prawny, np. Babcia, Wychowawca. Jeżeli Twoi Rodzice lub opiekunowie prawni nie potwierdzą nam na nasz adres e-mail: ochronadanych@taurus.info.pl, że wyrażają taką zgodę, niestety nie będziemy mogli przesyłać Ci naszych informacji, do czasu pozyskania stosownych zgód.
Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku Wykorzystujemy pliki cookie do poprawnego świadczenia usług oraz gromadzenia anonimowych statystyk, profilowania.
Przekazujemy te dane do naszych partnerów biznesowych. Przechodząc do serwisu zgadzasz się na ich zapisanie w przeglądarce.
Jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane na twoim urządzeniu przejdź do ustawień zaawansowanych i ustaw swoje preferencje.
Ustawienia zaawansowane Przejdź do serwisu